Fax
FAX: 02 / 252 11 03
Westvaartdijk 75, 1850 Grimbergen
COVID-19
logo Mark Desmedt

Betonpuin, asfaltpuin en mengpuin afkomstig van allerlei sloop- en wegeniswerken, al dan niet vermengd met zand worden aanvaard op onze site.
Voor een snelle afhandeling van de vrachtwagens beschikken wij over 2 weegbruggen.
De breekinstallatie is uitgerust met een dubbele voorzeef, een percusiebreker HAZEMAG 13/15 en een grote nazeef dewelke uitgerust is met 2 windzifters voor een optimale verwijdering van plastiek, hout en papier. Het metaal wordt m.b.v. een magneet uit de materiaalstroom verwijderd. Grote stukken gewapende beton worden eerst gecrusht vooraleer deze via de breker verwerkt worden.
Het aangevoerde puin wordt na zeven en breken verwerkt tot COPRO/BENOR-gekeurde puingranulaten van diverse kalibers. Deze puingranulaten worden intern in ons eigen labo gecontroleerd op hun bouwtechnische en milieuhygiënische kwaliteit, welke op hun beurt extern door COPRO worden gecontroleerd.

Volgende materialen aanvaarden wij voor verwerking:
Ongewapende beton, zuiver of met zand vermengd
Gewapende beton, zuiver of met zand vermengd
Mengpuin/Baksteenpuin, zuiver of met zand vermengd
Zuivere teervrije asfalt (controle met PAK-marker)
Zuivere niet-vervuilde grond in beperkte mate

Volgende gerecycleerde COPRO/BENOR-gekeurde materialen zijn te verkrijgen:
Zeefzand van beton-en metselwerkpuin
Gebroken betonpuin 0/20
Gebroken betonpuin 0/40
Gebroken betonpuin 20/40
Gebroken mengpuin 0/20
Gebroken mengpuin 0/40
Gebroken mengpuin 2/20
Gebroken mengpuin 10/40
Gebroken asfaltpuin 0/20
Geroken asfaltpuin 0/40

Volgende materialen zijn ook beschikbaar:
Fijn scheldezand (aanvulzand)
Grof scheldezand
Grof zeezand
Kalksteenslag 0/6
Kalksteenslag 2/6
Kalksteenslag 6/14